Τι σημαίνει φροντίδα;

“Συνήθως έχουμε την τάση να μας φροντίζουν ή να φροντίζουμε εμείς άλλους. Αυτό συμβαίνει διότι έτσι έχουμε εκπαιδευτεί από την οικογένειά μας και στην συνέχεια το εκδηλώνουμε σε όλες μας, σχεδόν, τις σχέσεις. Ποτέ, όμως, δεν ευχαριστηθήκαμε και δεν χαρήκαμε πραγματικά την αληθινή κατάσταση της φροντίδας, επειδή ακριβώς, πάντα, ψάχναμε έξω από εμάς είτε να την προσφέρουμε ή να την λάβουμε.

Τι σημαίνει όμως φροντίδα;

Φροντίδα σημαίνει να ξεκινήσω να φροντίζω πρώτα το πρόσωπο για το οποίο έχω αποκλειστικά την ευθύνη, δηλαδή εμένα. Τα πρώτα βήματα είναι να γνωρίσω ποιός πραγματικά είμαι, ποιές είναι οι βαθύτερες ανάγκες μου έχοντας την διάκριση ανάμεσα στις αυθεντικές και τις ψεύτικες. Τότε μόνο θα γνωρίζω τον τρόπο του πως να φροντίσω κάποιον ή να ξέρω πως να αφήσω να με φροντίσουν άλλοι. Η φροντίδα προς τον εαυτό είναι η ύψιστη υπηρεσία που μπορώ να προσφέρω προς την ανθρωπότητα διότι όλοι θα λάβουν το όφελος.”
Γιώργος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com