Τρίτη: 12 Ιανουαρίου 2021
Θέμα: “Η Μη Κατευθυντικότητα στην Εκπαίδευση και την Ψυχοθεραπεία”
Ομιλητής:
Κώστας Μπακιρτζής, Κλινικός Κοινωνικός Ψυχολόγος, Ψυχοπαιδαγωγός, πρ. Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ. Εμψυχωτής, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής NDI.
Συντονίζουν:
Λένα Κούτσικα, Εκπαιδευτικός, Εμψυχώτρια Ομάδων, Ψυχοθεραπεύτρια NDI
Γιώργος Κράλλης, Κοινωνικός Διαπολιτισμικός Λειτουργός – Ψυχοθεραπευτής NDI
Ώρα: 19:00 – 20:30
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/83295412690…

Η NDI είναι γενική θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως παιδαγωγική μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας της μάθησης, όπως και μέθοδος προσωπικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας. Στο σύνολό της συνιστά φιλοσοφία του ανθρώπου και των σχέσεών του, αντίληψη και στάση ζωής, που βασίζεται στη δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών, όπως και στο σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του καθένα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε σχέσεις επικοινωνίας, προσωπικής εμπλοκής, συνάντησης και αλληλεπιρροής.

Η NDI βασίζεται στη δημιουργία και στην ανάδυση επιθυμιών, γιατί εκεί θεωρεί πως βρίσκεται η πηγή των δυνάμεων της ζωής. Είμαστε αυτό που επιθυμούμε, ευχόμαστε και προσδοκούμε: «H βασική ιδέα αυτής της νέας αντίληψης της μετασχηματιστικής δράσης που ασκούν οι άνθρωποι πάνω στους άλλους, σε μια προοπτική εκπαίδευσης (παιδαγωγική) ή θεραπείας (ψυχοθεραπεία), συνίσταται στο ότι το ανθρώπινο ον δεν μπορεί να δράσει, να μάθει, να κινηθεί, να ζήσει, παρά μόνο υπακούοντας σε εσωτερικές του δυνάμεις, της τάξης της επιθυμίας. Από αυτές τις δυνάμεις αντλεί ο άνθρωπος την ενέργεια όπως και την κατεύθυνσή του» (Μ.Lobrot).

Δείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Κώστα Μπακιρτζή κατά την διάρκεια της ομιλίας εδώ: Ερωτήσεις- Απαντήσεις